افزایش دامنه در زمینه های :

-مجموعه وسایل قطع و وصل و فرمان فشار ضعیف-قسمت 5-1 وسایل مدار فرمان و اجزاءقطع و وصل-وسایل مدار فرمان الکترومکانیکی      ISIRI  4835-5-1

-چراغ ها-قسمت 1-مقررات عمومی و آزمون ها                                                                                                                                      ISIRI   5920

-وسایل برقی خانگی و مشابه-ایمنی-قسمت 2-8-الزامات ویژه ریش تراش ها،ماشین های اصلاح(موزن)و وسایل مشابه                         ISIRI   1562-2-8

-وسایل برقی خانگی و مشابه-ایمنی-قسمت 2-9-الزامات ویژه کباب پزها،برشته کن هاو دستگاه های پخت قابل حمل مشابه                 ISIRI   1562-2-9

-وسایل برقی خانگی و مشابه-ایمنی-قسمت 2-11-الزامات ویژه خشک کن های چرخشی                                                                ISIRI   1562-2-11

 -وسایل برقی خانگی و مشابه-ایمنی-قسمت 2-13-الزامات ویژه سرخ کن ها به روش غوطه وری در روغن،تابه های سرخ کن

و وسایل مشابه                                                                                                                                                                         ISIRI   1562-2-13

-وسایل برقی خانگی و مشابه-ایمنی-قسمت 2-15-الزامات ویژه گرم کننده های برقی مایعات                                                             ISIRI   1562-2-15

-وسایل برقی خانگی و مشابه-ایمنی-قسمت 2-16-الزامات ویژه خرد کن های ضایعات مواد غذایی                                                      ISIRI   1562-2-16  

-وسایل برقی خانگی و مشابه-ایمنی-قسمت 2-17-الزامات ویژه پتوها،تشکچه ها و وسایل حرارتی قابل انعطاف مشابه                        ISIRI   1562-2-17

-وسایل برقی خانگی و مشابه-ایمنی-قسمت 2-21-الزامات ویژه آبگرمکن های برقی مخزن دار                                                           ISIRI    1562-2-21

-وسایل برقی خانگی و مشابه-ایمنی-قسمت 2-30-الزامات ویژه گرم کننده های محیط                                                                       ISIRI   1562-2-30

-وسایل برقی خانگی و مشابه -ایمنی -قسمت 2-32 الزامات ویژه وسایل ماساژ دهنده                                                                         ISIR  1562-2-32    

-وسایل برقی خانگی و مشابه -ایمنی -قسمت 38-2- الزامات ویژه یک طرفه و دو طرفه الکتریکی                                                            ISIR  1562-2-38 

-وسایل برقی خانگی و مشابه -ایمنی -قسمت 2-52- الزامات ویژه دهان شویه های برقی                                                                     ISIR  1562-2-52

-وسایل برقی خانگی و مشابه -ایمنی قسمت 2-56- الزامات ویژه پروژکتورها و دستگاه های مشابه                                                        ISIR 1562-2-56    

-ایمنی ماشین آلات -تجهیزات الکتریکی ماشین آلات مقررات عمومی                                                                                                         ISIR   4126

-وسایل اتصال دهنده برای مدارهای فشار ضعیف جهت مصارف خانگی و مشابه-قسمت 2-1- مقررات ویژه برای                                        ISIR  4295-2-1

اتصال دهنده ها به عنوان قطعات مجزا با اجراي نگهدارنده ی پیچی                                                                                                        ISIR   4295-1

-وسایل اتصال دهنده برای مدارهای فشار ضعیف جهت مصارف خانگی و مشابه -قسمت 2-2- مقررات ویژه                                               ISIR  4295-2-2

برای اتصال دهنده ها به عنوان قطعات مجزا با اجزاي نگهدارنده بدون پیچی                                                                                              ISIR  4295-1

-وسایل اتصال دهنده برای مدارهای فشار ضعیف جهت مصارف خانگی و مشابه -قسمت 2-3- مقرارت ویژه                                              ISIR  4295-2-4 

برای اتصال دهنده پیچشی -به غیر از آزمون 2-201-15                                                                                                                         ISIR  4295-1

-وسایل اتصال دهنده برای مدارهای فشار ضعیف جهت مصارف خانگی و مشابه -قسمت 2-5- مقررات ویژه                                              ISIR  4295-2-5

برای جعبه های تقسیم برای ترمینال ها یا وسایل اتصال دهنده                                                                                                             ISIR  4295-1

 

تماس با ما

نشانی :

تهران - جاده ملارد صفادشت - ارسطو-کوچه کوثر7-پلاک 11

تلفن :

021-65583508-65584172

تلفکس :

021-65584172

ایمیل :

info@isatislab.com

اینستاگرام:

isatislab