کارعادی پریز

 

 

 

 

 

 

کار عادي برای استاندارد 1-635
شاخک هاي آزمون (در هنگام آزمون پریز)و پریزهاي ثابت (هنگام آزمون دو شاخه ،براي دو شاخه هاي داراي کنتاکت فنري زمین یا شاخک هاي تو خالی )،
باید پس از 4500 و 9000 تغییر وضعیت تعویض شوند.
آزمونه ها با جریان متناوب تعیین شده در جدول 20 ،با ولتاژ اسمی ،در مدا ري  آزمون می شوندبا 0.8=Cosφ 

دوشاخه 5000 بار درپریز داخل و 5000 بار خارج می شود( 10000 تغییر وضعیت) با سرعت:
30تغییر وضعیت در دقیقه براي لوازم مربوط به جریان اسمی تاوخود 16 آمپر وولتاژ اسمی تاوخود 250 ولت
15تغییر وضعیت در دقیقه براي سایر لوازم
براي لوازم با جریان اسمی کمتر از 16 آمپر، جریان الکتریکی آزمون در حین هر درگیري دوشاخه،عبور داده می شود
درکلیه حالات دیگر به طور متناوب دو تغییر وضعیت همراه با عبور جریان آزمون ودو تغییر وضعیت بدون جریان،انجام می گیرد.

تماس با ما

نشانی :

تهران - جاده ملارد صفادشت - ارسطو-کوچه کوثر7-پلاک 11

تلفن :

021-65583508-65584172

تلفکس :

021-65584172

ایمیل :

info@isatislab.com

اینستاگرام:

isatislab